Sport With Discipline (SWD) / Develop Your Talent is een nieuwe sport voor alle kinderen in Nederland. Op een zeer creatieve en uitdagende manier maken wij verschillende activiteiten mogelijk voor uw kind(eren). Wij werken samen met professionals door heel Nederland welke ook een bijdrage leveren aan deze sport.

Elk kind krijgt bij ons de mogelijkheid om zijn of haar talent op de juiste manier te kunnen ontwikkelen wat resulteert in een positieve vibe. Niet elke sport past bij uw kind(eren). Wij maken gebruik van meerdere sporten en technieken waardoor het talent van uw kind(eren) tot zijn volledige potentie komt.

Het ontwikkelen van je creativiteit, het ontdekken van je binnenwereld en passie, kortom: het laten zien wie je bent en wat er in je leeft, is goed voor het zelfvertrouwen en concentratievermogen en vergroot de kansen later goed mee te kunnen doen in de samenleving. Een kind dat danst, tekent of zingt, is een gelukkig kind. En een kind dat lekker in zijn vel zit, zal op alle fronten beter presteren. Dat verzinnen we niet zelf, onderzoek heeft dat uitgewezen.

Er zijn in Nederland nog veel gezinnen waar kinderen vanwege geldgebrek niet mee kunnen doen aan cultuur en sportactiviteiten, activiteiten waar ze niet alleen blij van worden, maar waardoor ze ook nieuwe vrienden maken en zichzelf en hun capaciteiten leren kennen. In 2014 groeide 1 op de 9 kinderen op in een gezin dat moet rondkomen van een minimuminkomen. Dat zijn maar liefst 378.000 kinderen waarvan bekend is dat 150.000 kinderen uit deze groep helemaal niet participeren. Heeft u een minimum inkomen dan ondersteunen wij.

Jongeren zijn de toekomst!
Sport is voor iedereen!

In samenwerking met: Wellzo en Sportisgoed.nl